Geologia i wiertnictwo

W skład zespołu INTERRA EKOLOGIA wchodzą również geolodzy oraz hydrogeolodzy. Osoby z odpowiednim doświadczeniem zarówno terenowym jak i laboratoryjnym oraz stosownymi uprawnieniami geologicznymi dokonują akredytowanych poborów gruntu oraz wody, jak również analiz laboratoryjnych pobranych gruntów oraz wód. Wszystkie prace geologiczne opracowywane są w pracach kameralnych tworząc odpowiednie dokumenty takie jak:

Opinie geotechniczne
Dokumentacje hydrogeologiczne
Dokumentacje badań podłoża gruntowego
Projekty oraz dokumentacje geologiczno-inżynierskie
Oceny zanieczyszczenia gruntów poprzemysłowych oraz terenów inwestycyjnych

Hydrogeologia

W obszarach naszych działań hydrogeologicznych zajmujemy się przede wszystkim badaniem wód gruntowych pierwszego poziomu wodonośnego.

Obszar naszych badań dotyczący głębszych poziomów wodonośnych obejmuje:

UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH

 • wiercenie studni
 • projekty prac geologicznych
 • dokumentacje hydrogeologiczne
 • operaty wodnoprawne na wykonanie urządzeń wodnych oraz pobór wód podziemnych

POMPY CIEPŁA

 • projekty prac geologicznych
 • wykonanie dolnego źródła ciepła
 • dokumentacja powykonawcza

MONITORING WÓD PODZIEMNYCH

 • projektowani, wykonanie otworów piezometrycznych
 • opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej
 • opinie dotyczące stanu zanieczyszczenia gleb, gruntów z terenów przemysłowych, wód i ścieków
 • operaty wodnoprawne
 • raporty początkowe i końcowe
 • oceny zanieczyszczeń terenów poprzemysłowych oraz inwestycyjnych
 • opinie dotyczące stanu zanieczyszczenia gleb, gruntów z terenów przemysłowych, wód i ścieków
 • opinie ekologiczne o właściwościach odpadów i możliwościach ich wykorzystania
 • ocena agresywności wody względem betonu i stali
 • analizy ryzyka zanieczyszczenia gleby, wód, ujęć wód oraz wód gruntowych
 • ocena zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanów środowiska na potrzeby planu remediacji
 • oraz wiele innych

Specjalista od spraw geologicznych oraz hydrogeologicznych