Wykorzystujemy nasze specjalistyczne oprogramowanie oraz autorskie metodologie ilościowej oceny ryzyka. Stosowane przez nas badania dają ilościowe oszacowania ryzyka, biorąc pod uwagę parametry je definiujące. Stosujemy jedne z najbardziej zaawansowanych technologicznie platform do ocen ryzyka. Jako jedyni w Polsce w połączeniu z naszym brytyjskim partnerem wprowadzamy QRA - Quantitative Risk Analysis na polski rynek.

Aby dowiedzieć się więcej skontaktuj się z nami.