Odpowiednie rozpoznanie stanu środowiska gruntowo-wodnego pozwala na uzyskanie informacji o aktualnym stanie ewentualnych zanieczyszczeń środowiska gruntowo wodnego oraz stanowi podstawą do opracowania projektu prac rekultywacyjnych oraz remediacyjnych a dalej innych mających na celu naprawę sytuacji. Prawidłowa diagnoza oraz odpowiednie rozpoznanie pozwala na odpowiednie przedstawienie problemu ekologicznego oraz dobór skutecznych metod na oczyszczenie gruntu i wód gruntowych. Jest to o tyle istotne, gdyż pozwala na  zminimalizowanie kosztów, jakie będą towarzyszyć tak ważnemu procesowi, jak  remediacja oraz rekultywacja. Istotnym elementem całego procesu badania gruntu i wód gruntowych jest pomoc ze strony potencjalnego Klienta, który przekaże wszystkie możliwe informacji, które posiada dotyczące historii danego terenu, m.in.:

  • prowadzona działalność, aktualna oraz historyczna
  • dotychczasowe wyniki badań geologicznych przeprowadzanych na terenie będącym przedmiotem badań ( ile takowe były wykonywane)
  • dokumentacje geologiczne i hydrogeologiczne i inne ( ile takowe były wykonywane)
  • wydarzenia z przeszłości mogące mieć wpływ na przebieg przyszłych prac rekultywacyjnych (np. wycieki do gruntu, składowiska odpadów, nieszczelności instalacji).

Właściwe przestudiowanie ww. informacji w pracach studyjnych przez naszych specjalistów pozwala znaleźć odpowiednie rozwiązania, które w efekcie pozwolą dobrać odpowiednią metodę rekultywacji oraz zaproponować metodę remediacji, oraz zaoszczędzić czas i pieniądze przyszłego inwestora.

W ramach rozpoznania stanu środowiska gruntowo-wodnego oferujemy m.in.:

Badania atmogeochemiczne
Pobór i badania laboratoryjne próbek gruntu i wód
Ekspertyzy środowiskowe
Pobory wraz z graficznymi prezentacjami

Monitoring środowiska

Prowadzimy monitoring środowiska w celu prezentacji oraz informacji o migracji ewentualnych zanieczyszczeń.

Badania odbywają się poprzez cykliczne pobory wraz z analizami jak również poprzez instalacje sieci piezometrów.

Wszystkie przeprowadzane analizy prezentowane są w okresowych raportach oraz ekspertyzach ukazujących przestrzenny rozkład zanieczyszczeń oraz ich migracji