INTERRA EKOLOGIA jest firmą konsultingowo-wykonawczą specjalizującą się w technologiach ochrony środowiska, ekologii oraz remediacji, obejmującą swoim zasięgiem obszar całego kraju, a zakres świadczonych usług dostosowany jest do potrzeb i możliwości naszych Klientów.

Podstawową działalnością firmy są prace związane z identyfikacją oraz likwidacją zanieczyszczeń środowiska gruntowo-wodnego substancjami chemicznymi. Specjalizujemy się w remediacji terenów zanieczyszczonych  korzystając z najnowszych osiągnięć nauki i specjalistycznych urządzeń technicznych. Przygotowujemy odpowiednie dokumentacje branżowe oraz uzyskujemy stosowne decyzje administracyjne.