Remediacja czyli działania mające w zamiarze zmniejszenie lub całkowitego usunięcia zanieczyszczeń w środowisku gruntowo wodnym które mają na celu przywrócenie terenu do jego pierwotnych stanów oraz odzyskanie jego walorów ekologicznych.

Jednym z założeń remediacji jest powstrzymanie migracji zanieczyszczeń lub ich całkowite usunięcie w celu przywrócenia walorów pierwotnych na danym terenie. Zjawisko jest o tyle istotne, gdyż świadomy deweloper oraz inwestor, mając na uwadze cenne działki w atrakcyjnych lokalizacjach, często poprzemysłowych, musi liczyć się z zanieczyszczeniem danej działki a do celów inwestycyjnych z jej oczyszczeniem.

W tym celu proponujemy opracowanie planów remediacyjnych popartych odpowiednimi analizami danych zarówno dokumentacyjnych jak i bezpośrednio pobranych z terenu.

Remediacje prowadzi się zarówno

  • in situ – czyli bezpośrednio w terenie, bez konieczności przemieszczania zanieczyszczonego gruntu poza obszar działań
  • oraz ex situ – wymianę skażonego gruntu oraz uzupełnienie ubytków na działce materiałem o odpowiednich parametrach

Najczęstsze metody remediacji

Fizyczne
Chemiczne
Elektrochemiczne
Termincze
Biologiczne
Mechaniczne

Zapraszamy do kontaktu a nasz zespół specjalistów przygotuje odpowiednie rozwiązanie w celu odtworzenia atrakcyjności Państwa działki oraz przywrócenia jej walorów zarówno inwestycyjnych jak i ekologicznych.